Producenci
Polecani producenci
Regulamin

Regulamin

Sprzedaży internetowej przez Sklep Internetowy GJparts.pl

 

§ 1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1. „Klient” (lub „Kupujący”) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym;

2. „Kodeks Cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym nie związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

4. „Sklep Internetowy” (lub „Sklep” lub „Sprzedawca”) – Sklep prowadzony przez firmę Export-Import Jacek Gietka, w którym Klient może dokonywać zakupów za pośrednictwem niniejszego serwisu;

5. „Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym rozumieniu działalność gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

6. „Towar” – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym możliwe do zakupienia poprzez niniejszy serwis;

7. „Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sklepem, a Klientem, która zostaje zawarta z wykorzystaniem niniejszego serwisu;

8. „Ustawa o prawach konsumentów” - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827)

9. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zamawiania Towarów ze Sklepu Internetowego pod adresem: www.gjparts.pl

 2. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 3. Podmiotem prowadzącym niniejszy Sklep Internetowy jest firma:

Export – Import Jacek Gietka

ul. Królewska 37, Aleksandrów

05-126 Nieporęt

NIP: 5240000255

REGON: 006916237

 1. W celu poprawnego korzystania z niniejszego serwisu, zalecane jest, by sprzęt i system informatyczny Klienta spełniał co najmniej następujące wymagania techniczne:

 1. Przeglądarka Internet Explorer w wersjiMSIE 8.x lub nowszej, Firefox w wersji 7.x lub nowszej, Chrome 15.x,

 2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 1. Do zakupu w Sklepie uprawnione są wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają zdolność prawną.

 2. Klienci mogą dokonywać zakupów w Sklepie zarówno po przeprowadzeniu procesu rejestracji jak i bez konieczności rejestracji.

 3. Każdy Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 

 

§ 3

Procedura zawierania umowy sprzedaży.

 

 1. Przedmiotem sprzedaży są Towary oferowane przez Sklep Internetowy GJparts.pl

 2. Wszystkie Towary oferowane do sprzedaży przez Sklep Internetowy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych a także legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski.

 3. Wszystkie ceny oferowane na stronach Sklepu Internetowego są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena brutto nie obejmuje kosztów przesyłki.

 4. Zamówienia w Sklepie można składać telefonicznie lub poprzez witrynę internetową Sklepu.

 5. W przypadku zamówień składanych poprzez witrynę internetową Sklepu Klient może dokonać zakupu na jeden z dwóch sposobów:

 1. Poprzez konto użytkownika – po dokonaniu rejestracji konta w witrynie internetowej Sklepu i po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu i wydanych na jego podstawie regulacji

 2. Bez konieczności rejestracji konta użytkownika, po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu i wydanych na jego podstawie regulacji.

 1. Składając zamówienie Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane do rejestracji w Sklepie oraz do realizacji zamówienia.

 2. Każdy Klient Sklepu Internetowego może podejmować następujące działania oraz korzystać z poniższych usług świadczonych drogą elektroniczną:

 1. Dokonywanie zakupów w sklepie internetowym, korzystanie z indywidualnych rabatów

 2. Branie udziału w akcjach promocyjnych i konkursowych

 3. Wydawania opinii o Sklepie Internetowym i zakupionych w nim Towarach

 4. Rejestracji konta użytkownika w witrynie Sklepu pod adresem: GJparts.pl

 1. Do rejestracji konta użytkownika wymagane jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego. Po założeniu konta użytkownika wymagana jest jego aktywacja poprzez uruchomieniu linku aktywacyjnego otrzymanego na adres emailowy podany przez Klienta przy rejestracji konta.

 2. Klient może w każdym czasie nieodpłatnie usunąć konto użytkownika. Usunięcie konta pociąga za sobą rozwiązanie umowy o świadczenie usług w formie elektronicznej powiązanych z tym kontem.

 3. Aby dokonać zamówienia w Sklepie Internetowym należy podjąć kolejno następujące działania:

a) dokładnie zapoznać się z opisem danego Towaru

b) umieścić dany Towar w koszyku ze wskazaniem zamawianej jego ilości

c) wybrać sposób dostawy lub odbioru Towaru

d) wybrać sposób płatności za Towar

e) podać dane do wysyłki Towaru

f) dokładnie zapoznać się z podsumowaniem zamówienia

g) potwierdzić złożone zamówienie poprzez uruchomienie przycisku kończącego zamówienie „Kupuję i Płacę”

 1. Potwierdzenie zawarcia umowy po zakończeniu procedury opisanej w poprzednim punkcie zostanie przesłane na adres emailowy Klienta wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia.

 

 


§ 4

Dostawa Towarów

 

 1. Dostawy zamówionych Towarów w Sklepie Internetowym standardowo jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i dokonywana jest na adres wskazany przez Klienta. Na specjalne zamówienie istnieje możliwość dostawy na terenie innych krajów Unii Europejskiej, w tym celu należy indywidualnie zwrócić się do Sprzedawcy celem uzgodnienia warunków takiej dostawy.

 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się według wyboru Klienta w drodze wyboru jednej z opcji dostępnych w Sklepie Internetowym.

 3. Dostawa dla Towarów dostępnych na magazynie realizowana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie do 2 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia lub otrzymania zapłaty za towar wraz z kosztami jego wysyłki.

 4. Dostawa dla Towarów nie dostępnych na magazynie realizowana jest w terminie podanym na stronie danego Towaru.

 5. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę. Zamówienia złożone po godz. 15.00 oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.

 6. Dostawy za pośrednictwem firm kurierskich odbywają się w dni robocze, głównie w godzinach 9.00 – 17.00. Prosimy o podanie dokładnego adresu i numeru telefonu, celem umożliwienia uzgodnienia terminu odbioru przesyłki z kurierem.

 7. W przypadku wyboru opcji dostawy w paczkomacie, jeżeli wymiary przesyłki zawierającej zamawiany Towar nie będą dawały możliwości umieszczenia w paczkomacie, Sprzedawca powiadomi o tym fakcie Klienta. W takim wypadku Klient będzie mógł według własnego uznania zmienić sposób dostawy lub zrezygnować z zamówienia. W przypadku zmiany sposobu dostawy, Klient dopłaci brakującą kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kosztami zmienionego sposobu dostawy a dostawą do paczkomatu lub w przypadku wystąpienia nadwyżki, zostanie mu ona niezwłocznie zwrócone.

 8. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez Klienta oraz kuriera.

 9. Prawo własności Towaru, wszelkie związane z tym uprawnienia i obowiązki jak również ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru, przechodzą na Klienta, będącego Konsumentem, w momencie jego wydania.

 10. W przypadku odbioru Towaru z paczkomatu, potwierdzenie odbioru odbywa się poprzez system informatyczny zintegrowany z paczkomatem. Prawo własności Towaru, wszelkie związane z tym uprawnienia i obowiązki jak również ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru odbieranego z paczkomatu, przechodzą na Klienta, będącego Konsumentem, w momencie zatwierdzenia odbioru przesyłki.

 11. W razie wątpliwości lub stwierdzenia jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu przesyłki dostarczonej do paczkomatu, w celu ułatwienia i usprawnienia procedury reklamacyjnej, zalecanym jest:

a) wskazanie uszkodzenia przed kamerą paczkomatu. W miarę możliwości zalecane jest także zrobienie zdjęć sprzętem, jakim w chwili odbioru dysponuje Kupujący.

b) umieszczenie uszkodzonej, nieotwartej przesyłki w skrytce paczkomatu, z której została ona pobrana a następnie zamknięcie skrytki paczkomatu

c) zgłoszenie Sprzedawcy niezwłocznie, nie dalej niż w ciągu 24 godzin, reklamacji zawierającej opis zdarzenia, adres paczkomatu, datę i przybliżoną godzinę odbioru przesyłki.

 


§ 5

Metody płatności

 

  1. Płatność za zamówione w Sklepie Internetowym towary można dokonywać na jeden z podanych niżej sposobów:

a) Przedpłatą – przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy przed dostawą Towaru

b) Za pobraniem – przy odbiorze Towaru na Poczcie lub od przewoźnika

c)Gotówką – przy odbiorze osobistym uzgodnionym indywidualnie ze Sprzedawcą

d) Kartą płatniczą lub kredytową przy odbiorze z paczkomatu

e) Poprzez system płatności elektronicznych. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Informacja na temat czasu realizacji zamówienia w przypadku
płatności kartą [Przy płatnościach kartą zamówienie będzie realizowane natychmiast po pozytywnej autoryzacji

2.   Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”.

 

 


§ 6

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

 1. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, 

 2. Oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa w ustępie poprzednim, należy wysłać na adres Sklepu Internetowego, przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest nadanie korespondencji w ostatnim dniu 14 dniowego terminu. Klient może skorzystać z formularza dostępnego na stronach Sklepu Internetowego.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Sklep Internetowy dokona zwrotu zapłaconej ceny Towaru niezwłocznie, a konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru. W przypadku wystąpienia
  konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
  płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
  karty płatniczej Zamawiającego.

 4. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sklepowi lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

 8. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 9. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 10. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysyłanych za pobraniem.


§ 7

Rękojmia i Gwarancja

 

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie;

 2. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;

 3. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta

 4. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 3. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między Przedsiębiorcami na podstawie art. 55[8] § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klienta nie będącego Konsumentem ograniczona jest do przypadków szkody umyślnej i do wartości ceny towaru. Wyłączona jest możliwość żądania wyższego odszkodowania, w szczególności za utracone korzyści. Wyłączona jest też możliwość cesji wierzytelności przysługujących Klientom nie będącym Konsumentami na inny podmiot.

 4. Towary mogą posiadać gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

 5. Gwarancja na towar sprzedany Konsumentowi nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta względem Sprzedawcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

§ 8

Reklamacje dotyczące Towarów

 

  1. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.

  2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie.

  3. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Księgarni (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.).

  4. Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

  5. W przypadku uznania reklamacji Sklep Internetowy wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

  6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odsyła pełnowartościowy Towar na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.

  7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 


§ 9

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Sklep Internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu, prosimy o niezwłoczne powiadomienie Sklepu Internetowego o ich stwierdzeniu.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu można zgłaszać pisemnie na adres Sklepu Internetowego lub mailowo.

 4. W reklamacji prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu do korespondencji (lub adresu elektronicznego), rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 5. Sklep Internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji zgłaszanej w trybie opisanym w ustępach niniejszego paragrafu w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 


§ 10

Ochrona danych osobowych

 

 

 1. Dane uzyskane przy składaniu Zamówienia będą przetwarzane w celu realizacji umowy, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 18 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U poz. 100) oraz zachowanych w mocy obowiązującej przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U 2016, poz. 922). Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z Klientem wyłącznie w związku ze złożonym Zamówieniem.

 2. Sklep Internetowy nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania w jakimkolwiek celu. Nabywca dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. Aby wykorzystać powyższe uprawnienia lub w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt ze Sklepem Internetowym mailowo lub listownie.

 3. Sprzedawca, w miarę możliwości technicznych, może zapewnić Klientom możliwość prezentowania własnych opinii na temat przeprowadzonych za pomocą Sklepu Internetowego transakcji. Zaprezentowanie opinii jest całkowicie dobrowolne.

 4. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub składania zamówienia jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym. Klient ma możliwość dostępu do treści przekazanych danych przez panel użytkownika, może również za jego pośrednictwem dokonywać ich poprawienia, modyfikacji lub usunięcia. W każdym czasie może też zgłosić żądanie udzielenia informacji o przetwarzanych danych oraz żądać ich poprawienia, modyfikacji lub usunięcia u Sprzedawcy jako ich administratora.

 5. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które reguluje Polityka Prywatności Sklepu Internetowego pod adresem: jgparts.pl


§ 11

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Sklep Internetowy dołożył wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne z rzeczywistymi ich parametrami i jak najbardziej aktualne. Wszelkie wątpliwości prosimy wyjaśniać kontaktując się ze Sklepem.

 2. Przy składaniu zamówienia Klient wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz w wypadku Konsumenta potwierdza fakt zapoznania go z prawem odstąpienia od umowy wynikającego z obowiązujących przepisów.

 3. W ramach funkcjonowania Sklepu Internetowego Klientów obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności zawierających wulgaryzmy, nawoływanie do przemocy lub nienawiści, propagujących rasizm, uwłaczających godności innych Klientów lub osób trzecich, sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, noszącymi znamiona przestępstwa, stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji, naruszających prawa autorskie lub przemysłowe, zmierzających do promowania produktów podmiotów konkurencyjnych wobec Sprzedawcy. W takim wypadku Sprzedawca może usunąć opinię naruszającą powyższe zakazy jak również powiadomić właściwe organu, jeżeli prezentowane treści będą stanowiły czyn zabroniony.

 4. W przypadku zmian niniejszego Regulaminu, zarejestrowani Klienci otrzymają stosowne powiadomienia. Zmiany będą też niezwłocznie publikowane na stronach Sklepu Internetowego. Do transakcji rozpoczętych przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu jak również do transakcji wcześniejszych, zastosowanie będą miały dotychczasowe zasady.

 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem, który jest Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądom właściwym dla siedziby Sklepu Internetowego.

 

 

Masz pytania ? dzwoń

Masz pytania lub szukasz części której nie ma w naszym sklepie?

Dzwoń lub napisz sms pod numer:
664 465 523
22/814-78-56
 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl